Powerful frame Tarak, PSPK & Trivikram at NTR28 Launch

Powerful frame Tarak, PSPK & Trivikram of NTR28 Launch

285