మూవీ రాకర్జ్ ప్రేక్షకులకు ఈ విజయదశమి మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు మిత్రులకు విజయాలను ఆయురారోగ్య అష్టైస్వైర్యాలను సుఖసంతోషాలను కలగాలని ఆసిస్తూ మా శ్రేయోభిలాషులందరికి దసరా శుభాకాంక్షలు.